top of page

מחברי PS:

מחברים להארכת מוטות מצולעים תואמים לדרישות התקן הישראלי 4466/3 בעלי יחס חוזק מתיחה לגבול כניעה של מעל 125% והתארכות של מעל ל- 12%.

אנו מבצעים בדיקות במת"י ובמעבדות בחו"ל עבור המחברים.

ייצורם של המחברים הוא כזה שמביא לכך שהחיבור יעמוד בכוחות קריעה גבוהים יותר מזה של הברזל המצולע.

  • קטרים סטנדרטיים: 12,16,18,20,25,28.

  • אורכים: 0.5 - 7 מ'.

  • ניתן לקבל באורכים וקטרים נוספים. 

מוצרי ייצור - מחברים וסיכות נירוסטה

bottom of page