top of page

מוצרי ייצור - סיכות נירוסטה

סיכות נירוסטה:
סיכות נירוסטה 316 \ A4 לחיפויי שיש.

הסיכות מתאימות לחיפוי בהתאם לתקן ישראלי 2378,

הנירוסטה נבדקת ע"י במעבדות מת"י ומעבדות בחו"ל.

  • קטרים 3.5 ו 4.0 מ"מ

  • סיכות מקל סבא גב 5\7

  • סיכות שולחן גב 4x110\120

  • מידות לפי שרטוט.

bottom of page